РЕШЕНИЕ №4 НА НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН ТРИБУНАЛ ОТ 02.12.2016 ГОД.