Състав на комисиите към БФАС за 2023г.

Състав на комисиите към БФАС за 2023г.

Управителният съвет на БФАС утвърди състава на комисиите по дисциплини и помощните комисии към БФАС. Състава на комисиите може да видите тук.

Комисиите имат поставен срок до 30.12.2022 г. да проведат срещи с участниците в дисциплините, които ръководят, за да обсъдят появилите се въпроси, наболелите проблеми и да актуализират Специалните си правилници, както и да дадат предложения за спортен календар 2023.