Списък на заявените участници в Автокрос “Златоклас-2018”