Среща между БФАС и Главна Дирекция Национална Полиция

Среща между БФАС и Главна Дирекция Национална Полиция

На 19.07.2022 в Главна Дирекция Национална Полиция се проведе работна среща между председателя на БФАС Г-н Румен Дунев, г-н Николай Златков и Г-н Калоян Драганов – началник отдел Пътна Полиция.

Темата на работната среща бе синхронизиране на работата на Пътна Полиция с БФАС и организаторите , както и улесняване и унифициране на процедурите по организиране и охрана на Автомобилни състезания на територията на Република България. По време на срещата бяха дискутирани и теми с общ интерес по отношение на младите водачи на пътя , които имат афинитет към високите скорости и възможности как те по лесно да се приобщят и ангажират в приложните дисциплини в БФАС. В края на работната среща Председателят на БФАС изрази готовност за подпомагане от страна на БФАС с лицензиран съдийски състав и времеизмерване на организацията на състезанието “Пътен Полицай на Годината” .

След актуализирането на Спортният календар , предстои още една работна среща, на която да бъдат запознати и Регионалните Дирекции с намеренията на БФАС и за необходимостта за затваряне на съответните пътища. Срещата завърши с положителни добри намерения от двете страни за съвместно сътрудничество и добро съдействие каквото то е било през годините.