Среща с Агенция Пътна Инфраструктура

Среща с Агенция Пътна Инфраструктура

На 20.07.2022 в Агенция Пътна Инфраструктура в София  се проведе работна среща между председателя на БФАС Г-н Румен Дунев,  г-н Стамен Влъчков и Г-н Тодор Василев – председател на УС на АПИ.
Темата на работната среща бе синхронизиране на работата на АПИ и БФАС.
Като първа точка бяха обсъдени облекчения по издаване на разрешителни към организаторите на Автомобилни Състезания и изготвяне на унифициран образец за улесняване на процедурата.
Втора точка на срещата бе искане от страна на Г-н Дунев да бъде предоставен списък на рехабилитираните пътищата през последните 3-4 години в Република България , за да може да бъдат прегледани от комисията по трасетата и по възможност да бъдат включени в маршрутите на автомобилните състезания
Като трета се коментираха възможностите на АПИ за извършване на частични ремонти по съществуващите трасета.
В края на срещата двете страни се разбраха след окончателната актуализация на Спортният Календар да се направи още една работна среща, на която да се пристъпи към конкретни задачи за изпълнение.