Становище относно състезание „Дракон спийд къп I кръг”

Становище относно състезание „Дракон спийд къп I кръг”

Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че до момента в БФАС не е е получена документация относно планираното за 16.03.2019г. състезание „Дракон спийд къп I кръг”, на базата на което БФАС счита провеждането на това състезание за незаконно.

Във връзка с горното и съгласно посоченият по-долу чл. 48 от Наредба за провеждане на автомобилни състезания за 2019г. напомняме, че участието на клубове, състезатели и съдии лицензирани в БФАС  в нелегитимни състезания ще доведе до санкции, предвидени в Наредбата за 2019г. и МСК.

Чл. 48 от Наредба за провеждане на автомобилни състезания за 2019г.:

Чл. 48. Всички автомобилни мероприятия, в които се използва времеизмерване и имат състезателен характер, провеждат се на територията на България и не са включени в

Националния спортен календар и не са организирани от членове на БФАС са нелегитимни. БФАС не носи отговорност за тяхната организация и провеждане. Ако в такива взимат участие клубове, състезатели и съдии лицензирани в БФАС, същите подлежат на санкции съгласно действащата Наредба на БФАС и МСК.

 

С уважение : УС на БФАС