Трети кръг от НШПИ “Българка-2017”

Трети кръг от НШПИ “Българка-2017”

Уважаеми колеги,

На вашето внимание предоставяме документите за Трети кръг от Национален шампионат по Планинско изкачване “Българка-2017”.

Допълнителен правилник “Българка-2017”

Заявка Планинско “Българка-2017”

Електронна заявка “Българка-2017”

Скица Планинско “Българка-2017”

 Всички документи са достъпни на страницата на организатора АСК “БУЛСИМ” – www.bulsimbg.com