Уведомление на АСК Дамасцена Алба, относно V кръг от НШПИ “Шипка-Дамасцена”.

Уведомление на АСК Дамасцена Алба, относно V кръг от НШПИ “Шипка-Дамасцена”.

Уважаеми колеги,

Публикуваме официалното уведомление на АСК Дамасцена Алба, което е изпратено до БФАС:

До 

Председателя на БФАС
Г-н Илиев,
Въпреки сериозната подготовка за провеждане на състезанието по планинско изкачване “Шипка Дамасцена 2018”  и всички  усилия, които положихме за да го проведем и да  получим разрешение от АПИ София, днес в централата на “Дамасцена Алба” АСК се получи официалното становище на Агенция “Пътна инфраструктура”, относно даването на съгласие за провеждането на състезанието планинско изкачване “Шипка Дамасцена 2018.” 
Приложено Ви препращам  писмото с изх.ном. 53-00-6354/ 12.07.2018г. от  Агенция “Пътна инфраструктура”, че НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на състезанието.
Моля, да уведомите всички състезатели, които са пуснали заявки, че таксата ще им бъде възстановена незабавно.