ВТОРИ КРЪГ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ГИМХАНА “ЦАРЕВА ЛИВАДА 2018”

ВТОРИ КРЪГ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ГИМХАНА “ЦАРЕВА ЛИВАДА 2018”

Уважаеми колеги,
предоставяме на вашето внимание Програмата и Схемите на Изпитанията за класиране на Втория кръг от Националното първенство по гимхана “Царева ливада 2018”. Заявките за участие ше се подават на място по време на административния преглед.

 

ПРОГРАМА

СХЕМА