Заявки за организиране на автомобилни състезания за сезон 2022

Заявки за организиране на автомобилни състезания за сезон 2022

Уважаеми колеги, 

Както уточнихме на работната среща, проведена на 23.07.2022, БФАС приема заявки за организиране на автомобилни състезания през 2022г.
За да заявите планирано от Вас мероприятие, моля попълнете и прикачете нужните документи в секция “ЗАЯВКА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ“.
Напомняме, че съгласно Закона за Физическо Възпитание и Спорт (ЗФВС), състезания от календара на лицензирана спортна федерация  може да бъдат провеждани само от нейни редовни членове. Заявление за членство може да подадете ТУК.

С уважение:
УС на БФАС