Заседание на УС на БФАС – 17.12.2018г.

Заседание на УС на БФАС – 17.12.2018г.

Уважаеми колеги,
На 17.12.2018г., от 13.30ч. в офиса на БФАС, находящ се на адрес  бул. “Тодор Каблешков” №55А, ет.2, офис 3 ще се проведе заседание на УС на БФАС при следният дневен ред:

  1.  Разглеждане и обсъждане на Наредба 2019, Специални правилници по
    дисциплини за 2019, Спортен Календар за 2019 г.
  2. Разглеждане на Писма от:/ г-н Илия Царски, г-н Николай Мончев, АСК
    Доктор Спийд, г-н Янко Калев, г-н Стефан Драганов/.
  3.  Разни.

Присъствието на гости (председатели на АСК) се извършва съгласно Устава на БФАС. С цел по-добра организация молим желаещите да присъстват, да заявят намеренията си чрез ел. поща до office@bfas.bg.