ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА БФАС – 22.01.2019Г.

ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА БФАС – 22.01.2019Г.

Уважаеми колеги,
На 22.01.2019г., от 10.00ч. в офиса на БФАС, находящ се на адрес  бул. “Тодор Каблешков” №55А, ет.2, офис 3 ще се проведе заседание на УС на БФАС при следният дневен ред:

  1. Спортен календар 2019
  2. Рали България 2019
  3. Разни

Присъствието на гости (председатели на АСК) се извършва съгласно Устава на БФАС. С цел по-добра организация молим желаещите да присъстват, да заявят намеренията си чрез ел. поща до office@bfas.bg.