Заседание на УС на БФАС на 07.08.2019г.

Заседание на УС на БФАС на 07.08.2019г.

Уважаеми колеги,
На 07.08.01.2019г., от 11.00ч. в офиса на БФАС, находящ се на адрес  бул. “Тодор Каблешков” №55А, ет.2, офис 3 ще се проведе заседание на УС на БФАС при следният дневен ред:

  1. Обсъждане на текущи въпроси
  2. Разни

Присъствието на гости (председатели на АСК) се извършва съгласно Устава на БФАС. С цел по-добра организация молим желаещите да присъстват, да заявят намеренията си чрез ел. поща до office@bfas.bg.