Author: Офис Администрация

Хомологацията на екипировката за участие в националните шампионати се удължава до 2022 год. включително, за следните стандарти публикувани преди 2013 год. въпреки изтичането на времето за ползването им, но  не отменя забранените от ФИА в годините поради съображения за сигурност. ➢ КАСКИ стандарт FIA[1] o Snell SA...

Във връзка с получен отговор от ММС по отношение на възможността за вписване на нови клубове в регистъра по чл.9, ал.1, т.1 от Закона за физическото възпитание и спорт, Ви информираме, че ММС спира вписванията или заличаванията  на клубове по автомобилен спорт в регистъра, до...

След постъпили писма от комисиите към БФАС , Управителният съвет взе решения за промяна в спортния календар, специалния правилник  в дисциплинат "Писта" и намаляне цената на еднократните лицензи C1,R1,D1 и P1. С настоящите решения може да се запознаете тук....

Преди началото на всяко състезание от спортния календар на БФАС ще бъдат извършвани проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества на всеки състезател....

Българска федерация по автомобилен спорт с удоволствие иска да Ви съобщи за успешното лицензиране на първите дванадесет автомобилни клуба в регистъра на Министерството на младежта и спорта. Целият екип и управителният съвет към БФАС им пожелава множество професионални върхове и вдъхновяващ състезателен сезон!...

Със Заповед № РД-10-2/13.07.2022 г. на министъра на младежта и спорта  Радостин Василев е издаден безсрочен спортен лиценз на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Българска федерация по автомобилен спорт“ (БФАС). Заповедта на министър Василев e издадена на основание чл. 22, ал. 1...

На 23.01.2022 г. почина един от радретелите на българския автомобилен спорт - Радослав Костадинов - Руди. Той помагаше всеотдайно и с цялото си сърце на много от нашите автомобилни състезатели. Ще ни липсва неговата широка и непринудена усмивка. Българската федерация по автомобилен спорт изказва съболезнования на...

На свое редовно заседание, проведено на 19.01.2022 г., Управителният съвет на БФАС взе някои важни решения относно подновяването и предобиването на клубен лиценз за 2022 г. С тях, както и останалите решения взети на заседанието може да се запознаете от приложения Протокол:   ...