До всички състезатели!

До всички състезатели!

Преди началото на всяко състезание от спортния календар на БФАС ще бъдат извършвани проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества на всеки състезател.