Позиция на БФАС относно изявление на прeдседателя на АФБ Г-н Камен Михайлов

Позиция на БФАС относно изявление на прeдседателя на АФБ Г-н Камен Михайлов

                                                                                    

                                                                                                                                                                

Уважаеми колеги,

 

Във връзка с публикуваната на сайта на АФБ информация, касаеща заповед №РД-09-1033 на Министъра на младежта и спорта, искаме да изразим и нашата позиция.

На първо място, противно на внушенията в тази публикация, не БФАС, а ММС е контролният орган на спортната дейност в България и като такъв, на базата на действащото законодателство взима самостоятелни решения. През повече от 40 години организиране на автомобилни състезания, БФАС винаги стриктно е следвала  повелите на закона и е уважавала всяка една заповед на ММС. Наистина не разбираме защо АФБ не следва елементарните морални и законови норми, а упорито се опитва да прехвърли личната си отговорност на трети лица, в това число и на нашата организация.
Нека влезем и в детайлите на тяхното недоволство.

1.АФБ изразява сериозно разочарование и обвинява в преднамереност ръководството на ММС, защото „са били подложени на проверки от страна на ММС“, които определят като „целенасочена атака“. Отбелязваме, че подобни проверки са задължителни и закономерни, тъй като лицензираните федерации оперират със средства от държавния бюджет, а и резонно следва да бъдат проверявани за стриктното спазване на ЗФВС. През целия си период на лицензирана федерация БФАС е била проверявана ежегодно и многократно, като сме оказвали пълно съдействие на оторизираните за целта лица. Нещо повече, когато АФБ бе създадена от СБА  и учредена от клубове без  спортна  дейност, г-н Михайлов и близките до него лица внесоха редица сигнали и инициираха извънредни проверки, някои от които продължават и до днес. В това число сме проверявани от органите на МВР и Прокуратурата, като всички резултати сочат, че БФАС е напълно законосъобразна организация и до ден днешен. Излиза че, когато г-н Михайлов и компания умишлено провокират странични от резонните проверки, всичко е в границите на нормалното. Когато обаче АФБ е проверявана, това е „атака“ и „преднамереност“. Не, г-н Михайлов! Това е абсолютно задължителна дейност на ММС и наистина не разбираме как ръководите подопечната Ви организация, щом всяка една проверка за Вас е грандиозен проблем.

  1. Когато АФБ и в частност г-н Камен Михайлов буквално преписваха специалните документи на БФАС, сменяйки само логото,  смятаха че всичко е наред. Когато пускаха писма до ММС, организатори и кметове на общини с невярно твърдение, че клубовете членове на БФАС нямат право да организират състезания през шестмесечния предвиден от закона срок, смятаха че всичко е наред. Когато АФБ пишеше писма до организатори на състезания в чужбина,  за да не бъдат допускани български състезатели, участващи на собствени разноски  и  искаха  да не им бъде признато класиране, смятаха че всичко е наред. Сега когато АФБ, видно от заповед №РД-09-1033 е нарушила българското законодателство, същите тези хора недоволстват, че държавата в лицето на ММС спазва повелите на ЗФВС и се опитват да прехвърлят отговорността си в другиго. Намираме това за абсолютно неприемливо, но не сме изненадани. Г-н Михайлов явно така е свикнал.
  2. В заповед №РД-09-1033 изрично е описано какви са закононарушенията от страна на АФБ и нейните членове. И ако за г-н Михайлов това е само „неизрядно вписан устав“, то в самата заповед виждаме описани  сериозни нарушения  на ЗФВС (членство на  невписани  в регистрите на ММС  и ТР  клубове  и  организиране на мероприятия  от  същите ) , както и неспазване на Наредбата на АФБ, която е одобрена от самите тях. И за незапознатите с материята е видно,  че АФБ не спазва както собствените си правилници, така и ЗФВС, което е нормално да бъде санкционирано.
  3. За сведение на г-н Михайлов, за доказаните нарушения извършени от АФБ се  предвижда  и мярката „отнемане на спортен лиценз“, а ММС прилага доста по-консервативни действия, които вероятно имат за цел да запазят доколкото е възможно автомобилния спорт до приключване на всички проверки. Колкото и да звучи невероятно, но смятаме това за правилно.  Разпространяваните от АФБ твърдения,   че служебният Министър на младежта и спорта,  г-н Кузманов  възнамерява  да назначи близко до него лице, което  да поеме  а втомобилния  спорт,  се оказаха абсолютно безпочвени, както и всички внушения за  задкулисие. Точно обратното,  ако някой наистина е помислил за спорта, това е ММС, а не АФБ!
  4. На финала се споменава, че ни е предлагано да седнем на една маса и да работим заедно. Това на първо място е абсолютна неистина! Истината е, че АФБ буквално заграби  каквото можа от БФАС, като  тук не визираме  само  имуществена, а и интелектуална собственост. Направи всичко възможно да унищожи организацията ни, в това число и с клевети и инициирани проверки с неверни твърдения. По-важното е, че през последните две години автомобилният спорт видимо загуби сериозна част от своето достойнство, представителност и престиж. Сигурността по време на състезания бе занижена многократно. Организирането бе според това кой е организатора. Визи се издаваха на „приятелски настроени“ организатори буквално дни преди състезанието и в разрез с всички правилници.
  5. В стремежа си да развивате дейност на всяка цена г-н Михайлов допуснахте провеждането на състезания при грубо нарушаване на международните стандарти и изискванията на ФИА за безопасност .В резултат на това загина нашия колега Георги Георгиев , осем месеца след смъртта му още мълчите за причините превърнали инцидента в трагедия . Мълчите защото ако кажете истината ще стане ясно че носите точно толкова вина колкото и организатора на състезанието. Това може да бъде доказано ! Автомобилният спорт и без друго е с висока степен на риск , именно заради това поведение като вашето рано или късно води до нечия смърт .
  6. Годишното клубно класиране за 2021г. (заложено в спортно – административните документи) и до ден днешен не е налице, а състезатели бяха „преливани“ от един клуб в друг без тяхното знание и съгласие, за да бъде демонстрирана „законност“. На всеки дръзнал да надигне глас от поредната извършена от АФБ несправедливост, мигновено му бе отнеман състезателния  лиценз или  клубното  членството. АФБ говори за обединение, а още в учредителния си акт умишлено е заложила капан или по-скоро цедка – такса в размер на 3000 лв. (три хиляди лева!) за разглеждане на документи на клубове, които желаят да станат нейни членове.  Много клубове, привърженици на БФАС, които  кандидатстваха за членство с цел да продължат да се състезават или да организират състезания, заплатиха  тази такса и въпреки изрядните си документи им бе отказвано членство, а таксата бе задържана. Малцината клубове , които бяха приети за членове и също заплатиха  таксата от 3000 лв.  за това прословуто разглеждане  на документи. Така им  бяха  разглед ни  документите,  че повечето  от тях не отговарят на изискванията на  ЗФВС и не бяха вписани с регистрите на ММС . На тези клубове ще им  бъдат  ли  възстановени  сумите  от страна на АФБ ?

 

И Вие г-н Михайлов и господа от АФБ говорите за „спорт“ и „работа заедно“?

За да сте наясно, дори и някога да ни предложите съвместна работа, то отсега имате нашия категоричен и непроменлив отказ, защото това, което правите през последните години не е нито спорт, нито работа в негова полза. Само за две години успяхте да унищожите престиж и уважение, трупани с десетилетия. Извън моралните ни норми е да се „съюзяваме“ с хора, изповядващи Вашия начин на виждане и поведение. Ние не можем и не искаме да поставяме финансовата изгода над безопасността на участници и зрители. Затова г-н Михайлов не ни предлагайте подобни коалиции и спрете да търсите вината в другиго. Най-доброто нещо, което можете да направите е да носите отговорност за собствените си постъпки.

 

Заявяваме на всички, че БФАС се стреми да възстанови спортната си лицензия от ММС  и всеки един клуб, състезател и организатор е добре дошъл да членува и да спортува, след като представи изрядни документи и заплати годишен членски внос, без да заплаща такси за разглеждане. В допълнение всеки спортист, който има нужда от помощ или консултация по спортно-технически или спортно-правни въпроси, може на разчита на нашата организация и кадри. За нас това е начина за обединение в една единствена организация, в която е историята на автомобилния спорт, а именно БФАС.

 

 

С уважение към всички, които милеят и работят за възраждането на автомобилния спорт в България:

 

Румен Дунев, председател на УС на БФАС

 

​ Александър Ковачев, член на УС на БФАС

 

​ Йордан Тодоров, член на УС на БФАС