Позиция на БФАС относно открито писмо на Камен Михайлов от 09.11.2021 г.

Позиция на БФАС относно открито писмо на Камен Михайлов от 09.11.2021 г.