Регистрация на клубове в регистъра на ММС

Регистрация на клубове в регистъра на ММС

Във връзка с получен отговор от ММС по отношение на възможността за вписване на нови клубове в регистъра по чл.9, ал.1, т.1 от Закона за физическото възпитание и спорт, Ви информираме, че ММС спира вписванията или заличаванията  на клубове по автомобилен спорт в регистъра, до приключване на съдебните спорове!

По указания на ММС всички състезания от спортния календар за сезон 2022 трябва да бъдат организирани само от вписаните клубове в регистъра по чл.9, ал.1, т.1 от Закона за физическото възпитание и спорт , които са 12 на брой.

Според ЗФВС до състезание се допускат само състезатели лицензирани към вписаните в регистъра на ММС клубове.

Молим всички желаещи да участва в състезаният да изберат някой от тези клубове и да се свържат на посочената електронна поща с тях.

 

Клубове членове на БФАС записани в регистъра по чл.9, ал.1, т.1 от Закона за физическото възпитание и спорт:

1 АСК ДУНЕВ РЕЙСИНГ –  aniduneva11@abv.bg
2 АСК ДАМАСЦЕНА АЛБА – moniko@mail.bg
3 АМСК 4 Х 4 СОФИЯ – ivan@iinbg.com
4 АСК ДЖОРДАН РЕЙСИНГ ТИМ – jordanracing@abv.bg
5 СК БРЕСЛАУ – al.kovatchev@offroad24.bg
6 АСК СТАРИ СТОЛИЦИ 2002 – Petar.Minchev@ficosota.com
7 АСК ПРОСПИЙД – violeta@prospeed.bg
8 АСК ВЛЪЧКОВ РЕЙСИНГ ТИЙМ – svlachkov@iatrans.com
9 АСК БОЖЕНЦИ – ivanov.ts@gmail.com
10 АСК НИКОЛОВ МОТОР СПОРТ  – n.nikolov@mail.bg
11 АСК АРТ РЕЙСИНГ – jordan.atanasov1110@gmail.com
12 АМСК БОИЛА АВТОМОТОР СПОРТ  – iliev@sda.bg

 

Писмото от ММС може да видите тук.