ВАС отхвърли жалбата на БФАС на първа инстанция

ВАС отхвърли жалбата на БФАС на първа инстанция

С решението си от 12.03.2020 г. Върховният административен съд на първа инстанция отхвърли подадената от БФАС жалба относно отнемането на лицензията на Федерацията от Министерството на младежта и спорта. С пълният текст на решението можете да се запознаете от прикачения файл.

https://bfas.bg/wp-content/uploads/2020/03/reshenie-VAS-12.03.20.pdf