Новини

  Уважаеми колеги,               Публикуваме важна информация свързана с участието на състезателните автомобили в автомобилните състезания от календара на БФАС 2022. При участие в спортния календар на БАФС 2022 г. Всеки състезателен автомобил е длъжен да премине предсъстезателен технически преглед с валиден паспорт на автомобила или протокол за...

Скъпи приятели на автомобилния спорт, искаме да Ви информираме, въпреки опитите на  БФАС да спаси провеждането на рали България, подавайки писмо за финансиране към Министерство на младежта и спорта с входящ номер 09-00-2325 от 22.07.2022г,  Рали България 2022, което беше вписано в спортния календар на...

На 07.08.2022 г. (неделя) от 14:30 ч. ще се проведе работна среща на комисия “Дрифт” към БФАС за финализиране на специалните правилници и вариантите за спортен календар до края на годината. Отправяме покана към всички състезатели, организатори и хора, имащи отношение към тези дисциплини, да присъстват...

Българска Федерация по Автомобилен Спорт обявява конкурс за избор на застраховател. С оглед  нуждите на федерацията са необходими следните два вида застраховки: групова застраховка "злополука"  гражданска отговорност към трети лица по време на състезанията организирани към БФАС   Всички желаещи могат да изпратят оферти  на office@bfas.bg ....

На 03.08.2022 г. (сряда) от 19:00 ч. ще се проведе работна среща на комисия “Гимкхана и дамско рали” към БФАС за финализиране на специалните правилници и вариантите за спортен календар до края на годината. Отправяме покана към всички състезатели, организатори и хора, имащи отношение към тези...

На 04.08.2022 г. (четвъртък) от 18:00 ч. ще се проведе работна среща на комисия “Планинско изкачване” към БФАС за финализиране на специалните правилници и вариантите за спортен календар до края на годината. Мястото на срещата е: гр.Пловдив,ул.Лев Толстой №6./ ул. Арх. К. Петков №1A, Хотел...

На 06.08.2022 г. (събота) от 10:30 ч. ще се проведе работна среща на комисия “Писта, тайм атак и ендуранс” към БФАС за финализиране на специалните правилници и вариантите за спортен календар до края на годината. Мястото на срещата е: гр.Бургас,ул. Крайезерна 155, Индустриален и логистичен...

На вниманието на всички клубове желаещи да кандидастват за членове на БФАС бихме желали да напомним , че сигласно Закона за Физическото Възпитание и спорт Чл. 15. (1) Спортен клуб може да е член на лицензирана спортна федерация, ако отговаря на изискванията по чл. 14 и: не е член...

На 04.08.2022 г. (четвъртък) от 19:30 ч. ще се проведе работна среща на комисия “Рали и Рали спринт” към БФАС за финализиране на специалните правилници и вариантите за спортен календар до края на годината. Отправяме покана към всички състезатели, организатори и хора, имащи отношение към тези...

На редовно заседание, провело се на 27.07.2022 г. Управителният съвет на БФАС утвърди състава на комисиите по дисциплини и помощните комисии към БФАС. Състава на комисиите може да видите тук. Новосформираните комисии имат поставен срок до 07.08.2022 г. да проведат срещи с участниците в дисциплините, които...