Новини

Уважаеми колеги, Уведомяваме Ви, че офисът на БФАС вече е на адрес гр. София, бул."Александър Стамболийски" №134, ет.1, офис 2. Новите телефони за контакт са 02/ 444 64 74 ; 0889566474. Напомняме на всички автомобилни клубове, членове на БФАС за 2018г., че подновяването на членството им за 2019г. се...

Кметът на Община Антоново г-н Хайредин Мехмедов награди младият дрифт състезател Иван Божков с медала на Община Антоново, грамота и парична награда за приноса му в развитието на автомобилния спорт в региона. Също така му пожела и за в бъдеще многобройни завоювани титли и високи...

На 06-07.04.2019г.  в гр. Шумен ще се проведе първи кръг от НШ по Планинско изкачване Мемориал "Валерий Великов". Автомобилното състезание по планинско изкачване ,,Мемориал Валерий Великов’’ е проведено за първи път на 21.03.1992г. като общинско планинско състезание, а от 1995г. е кръг от националния планински шампионат. Документи: Програма...

Уважаеми колеги, Уведомяваме Ви, че до момента в БФАС не е е получена документация относно планираното за 16.03.2019г. състезание „Дракон спийд къп I кръг”, на базата на което БФАС счита провеждането на това състезание за незаконно. Във връзка с горното и съгласно посоченият по-долу чл. 48 от...

     Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел "Българска федерация по автомобилен спорт" (БФАС), гр. София, рег. по ф.д.№32505/1992г. по описа на СГС, на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл.22, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква на 30.04.2019г. от 14:00ч. в зала...

    БФАС напомня на своите членове, официални лица и собственици на спортни съоръжения, че участието в организацията или провеждането на нелегитимни състезания под каквато и да е форма е нарушение на ЗФВС, МСК и Наредбата на БФАС за 2019 и ще доведе до отнемане на лицензионните им...

Уважаеми колеги, Във връзка с настъпването на състезателен сезон 2019 и последните събития,БФАС организира национална среща на 09.02.2019г, от 11ч. в конферента зала "Тервел" на Парк хотел “Стара Загора”, на адрес град Стара Загора, ул. “Хан Аспарух” 50. Същата ще протече при следния дневен ред: 1. Разяснения за...

    Уважаеми колеги,     УС на БФАС обсъди постъпило писмо от УС на СБА с вх.№009/21.01.2019г. и бихме искали да Ви уведомим за следното:   Легитимността на органите на юридическите лица се определя от съответният градски съд, като решенията и актуалността им са видни в Търговският регистър и...

Уважаеми колеги, В прикачените файлове можете да се запознаете с Наредбата за провеждане за организиране и провеждане на автомобилни състезания и  спортният календар на БФАС за 2019г. Свалете Спортен календар за 2019г. в PDF документ Свалете Наредба за организиране и провеждане на автомобилни състезания за 2019г. в PDF документ    ...

Уважаеми колеги, На 22.01.2019г., от 10.00ч. в офиса на БФАС, находящ се на адрес  бул. “Тодор Каблешков” №55А, ет.2, офис 3 ще се проведе заседание на УС на БФАС при следният дневен ред: Спортен календар 2019 Рали България 2019 Разни Присъствието на гости (председатели на АСК) се извършва...